Skelbiami rekomendacijų „Vidaus kontrolės organizavimas“ ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ projektai | AVNT

AVNT skelbia nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančių Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ) 12 straipsnio Metodinis vadovavimas apskaitai 6 dalies 2-6 punktuose numatytų rekomendacijų projektus.

Skelbiami pasiūlymams ir pastaboms teikti dviejų rekomendacijų projektai:

• „Vidaus kontrolės organizavimas“. 
Šios rekomendacijos skirtos pelno siekiantiems ir pelno nesiekiantiems subjektams, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, dėl finansinės apskaitos vidaus kontrolės organizavimo. Šių rekomendacijų tikslas yra padėti subjektų vadovams nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su subjekto finansinės apskaitos organizavimu pagal FAĮ reikalavimus. Rekomendacijose aprašoma rizika ir rekomenduojamos subjekto vidaus kontrolės priemonės, susijusios su finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu.

• „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“. 
Šios rekomendacijos skirtos padėti subjekto vadovui ar kitiems subjekto valdymo organams, kai tokia teisė nustatyta įstatymuose, reglamentuojančiuose subjekto veiklą priimant sprendimą dėl subjekto apskaitą tvarkysiančio asmens pasirinkimo. Rekomendacijose pateikiami pagrindiniai kriterijai, kurie galėtų padėti pasirinkti kompetentingą asmenį subjekto finansinei apskaitai tvarkyti, finansinėms ataskaitoms, jeigu pagal teisės aktus subjektas privalo jas rengti, mokesčių deklaracijoms ir kitoms ataskaitoms, kuriose pateikiama finansinė informacija, parengti.

 

Informacija skelbiama: AVNT

Nuotrauka: avnt.lrv.lt