2022-03-08 TEGOVA valdybos posėdžio sprendimas | UKRAINA

 TEGOVA Valdybos sprendimas – 2022-03-08

TEGOVA valdybos sprendimas dėl padėties Ukrainoje.

  • Rusijos narystės sustabdymas.

ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ (ПРОО)

Partnership of the Russian Society of Appraisers (PRSA)

РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОЦЕНЩИКОВ (РКО)

Russian Board of Appraisers (RBA)

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ (POO)

Russian Society of Appraisers (RSA)

  • Ukrainos narystės mokesčio panaikinimas 2021-2022 m.
  • Parama Raudonajam kryžiui Ukrainoje.