Susitikimas

2018 m. sausio 9 d. vyko susitikimas tarp Lietuvos turto vertintojų asociacijos (toliau – LTVA) (atstovavo Arvydas Stankaitis ir Saulius Vagonis), Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos ir LR Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos atstovų.

Pagrindinis klausimas, aptartas susitikime, buvo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. VI-208 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. VI-349, „Dėl paklausimo dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“. LTVA prieš mėnesį LR Finansų ministerijai šiuo klausimu pateikė raštą. Raštas

Susitikime buvo kalbėta ir dėl VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenų paketų teikimo ribojimo.

LR Finansų ministerijos atstovai išklausė asociacijų nuomones ir pažadėjo artimiausiu metu spręsti aptartus klausimus.