Visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 23 d. vyko Lietuvos turto vertintojų asociacijos Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas.
Susirinkimo metu, kitam trejų metų laikotarpiui, buvo renkama Valdyba ir Revizijos komisija.
Išrinktos Valdybos sudėtis: Lina Kanišauskienė, Viktoras Račkovskis, Vitalijus Stacevičius, Arvydas Stankaitis, Tauras, Antanas Tupinis, Saulius Vagonis.
Revizijos komisijos sudėtis: Lensė Jankeliūnienė, Regina Strelčiūnienė ir Birutė Traubergienė.
Šiuo metu asociacija vienija 142 narius. 2017 m. savo noriu išstojo trys nariai: Gražina Garuolienė, Rimas Kirdulis, Rimantas Liaugminas.

Daugiau informacijos kvietime – programoje.