Svarbi informacija dėl Turto vertintojų rūmų asocijuotos struktūros, numatytos Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo gairėse

Informuojame, kad šiuo metu svarstomame Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo diskusiniame dokumente LR Finansų ministerija daugiau funkcijų planuoja perduoti vertintojų savivaldai, todėl tuo tikslu yra numatoma įsteigti visiškai NAUJĄ vertintojus privalomai vienijančią asociaciją –

TURTO VERTINTOJŲ RŪMUS (atkreiptinas dėmesys, kad tai ne ta pati organizacija kaip šiuo metu veikiantys Lietuvos vertintojų rūmai).

Šiuo metu Lietuvoje yra veikiančios net kelios turto vertintojų asociacijos: Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija bei Lietuvos vertintojų rūmai priėmus naująjį įstatymą ir toliau galės tęsti savo veiklą.

Tačiau po naujojo įstatymo priėmimo visiškai naujai įsteigtoje asociacijoje – TURTO VERTINTOJŲ RŪMUOSE (toks pavadinimas kol kas numatytas įstatymo diskusiniame dokumente) narystė visiems vertintojams bus privaloma ir valstybės perduodamos savivaldos funkcijos bus vykdomos tik naujosios asociacijos – TURTO VERTINTOJŲ RŪMŲ. Šių funkcijų negalės vykdyti šiuo metu veikiančios asociacijos: Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija ir Lietuvos vertintojų rūmai.