Apie mus

Statusas

 • Lietuvos turto vertintojų asociacija (LTVA) yra visuomeninė organizacija, veikianti pagal Asociacijų įstatymą.

Veiklos pradžia

 • 1994 m. kovo 22 d.

Narystė tarptautinėse organizacijose

 • Tarptautiniame vertinimo standartų komitete (International Valuation Standards Committee, IVSC);
 • Tarptautinėje matininkų federacijoje (Federation Internationale des Geometres, FIG);
 • Europos vertintojų asociacijų grupėje (The European Group of Valuers’ Associations, TEGoVA).

Veiklos tikslai

 • Organizuoti visuomeninę kvalifikuotą turto ir kapitalo vertinimo sistemą;
 • Rūpintis turto ir verslo vertinimo specialistų kvalifikacijos kėlimu;
 • Kaupti ir teikti informaciją, metodinę ir kitokią pagalbą turto vertinimo klausimais.

Nariai

 • Asociacija jungia per 180 aukštos kvalifikacijos ekonomistų, statybos ir žemėtvarkos inžinierių, turto vadybos, teisės ir kitų sričių specialistų, dirbančių privačiose kompanijose, valstybės įmonėse ir įstaigose, universitetuose; visi jie turi turto ir verslo vertintojų  arba vertintojų asistentų kvalifikacijos pažymėjimus.

Valdymo struktūra:

 • Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas.
 • Konkrečių sričių veiklą koordinuoja 6 dalykinės komisijos:
  • nekilnojamojo turto vertinimo;
  • kilnojamojo turto vertinimo;
  • kelių transporto priemonių vertinimo;
  • verslo vertinimo;
  • švietimo;
  • etikos.
 • Einamuosius klausimus sprendžia administracija, kuriai tiesiogiai vadovauja Asociacijos prezidentas.