Pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis

2009 m. balandžio 7 d. LTVA būstinėje įvyko pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis. Jame dalyvavo visi 7 valdybos nariai. Valdyba patvirtino dalykinių komisijų pirmininkus ir pavedė jiems iki 2009 m. gegužės pabaigos suformuoti personalines komisijų sudėtis. Asociacijos viceprezidentu perrinktas ilgametis LTVA valdybos narys Valdemaras Ivaško. Patvirtintas LTVA veiklos ir renginių planas 2009 m. Daug dėmesio skirta TEGoVA 2009 m. rudens susitikimo Vilniuje organizavimo klausimams; sudarytas šio renginio Organizacinis komitetas.