LR Finansų ministerijos ir AVNT informacija dėl vertinimo veiklos karantino metu | Įstaigų atsakymai

LTVA reaguodama į neeilinę susidariusią padėtį ir siekdama užtikrinti vertintojų bei jų asistentų saugumą dirbant karantino metu, 03.24 d. raštu kreipėsi į AVNT ir LR Finansų ministeriją.

LTVA paprašė suteikti informaciją ir vertinimo veiklos vykdymo gaires karantino bei ekstremalios padėties laikotarpiu Lietuvoje, pritaikant maksimalias saugumo priemones ir siekiant sustabdyti COVID-19 plitimą.

Buvo pateikti klausimai:

  1. Prašome pateikti saugios turto apžiūros rekomendacijas ir patikslinti, kaip turto vertintojai turėtų teisingai įgyvendinti turto apžiūros procesą karantino metu.
  2. Prašome atsižvelgti į itin sudėtingą bei komplikuotą laikotarpį bei vienam mėnesiui nukelti įstatymu reglamentuotą metinių vertinimo veiklos ataskaitų pateikimą iki 2020-05-01 dienos (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims).
  3. Prašome apsvarstyti galimybę sumažinti privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų skaičių pagal LR Finansų ministro 2019 m. sausio 25 d.  įsakymo Nr. 1K-27 2.1 p. ir palikti galioti 2018-2020 metų laikotarpiui 44 valandų kvalifikacinių valandų reikalavimą, atsisakant dabar numatytų 52 valandų.
  4. Prašome leisti kvalifikacinius seminarus organizuoti tik nuotoliniu būdu – suderinus metodines programas su AVNT, seminarus transliuoti nuotolinio ryšio priemonėmis ir būdais.

Atsakymus pridedame:

AVNT atsakymas: 2020-04-02-Atsakymas į LTVA raštą dėl vertinimo veiklos karantino laikotarpiu.

LR Finansų ministerijos atsakymas: 2020-04-03-DĖL TURTO VERTINIMO VEIKLOS KARANTINO LAIKOTARPIU.

 

LTVA raštas dėl informacijos suteikimo: 2020-03-24-Raštas AVNT ir LR FM dėl vertinimo veiklos karantino laikotarpiu.