Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo rengimas | Kviečiame teikti pastabas iki 2020-07-19 d.

LR Finansų ministerija informuoja apie naujai rengiamo Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo (toliau – NTVVĮ) procesą.

Pateikiame visus susijusius dokumentus ir kviečiame iki 2020-07-19 dienos pateikti teisės aktų pastabas ir pasiūlymus.

LTVA Valdyba, susisteminusi visas pastabas, jas teiks LR Finansų ministerijai.

 

Su NTVVĮ susijęs dokumentų paketas (lydintys dokumentai):

Lydraštis institucijoms

Antikorupcinio vertinimo pažyma NTVVĮ_projektas

Aiškinamasis raštas NTVVĮ projektas

 

NTVVĮ projektas:

NTVVĮ_projektas

 

Kiti, su NTVVĮ susiję, teisės aktai:

NTKĮ _projektas_LV

NTMĮ_projektas LV

TEĮ _projektas LV

ŽMĮ projektas LV

ANK _LV+proj