Author Archives: Administratorius

Patvirtinti ir įsigaliojo nauji teisės aktai, susiję su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu

2013-02-11 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ yra patvirtinti 5 teisės aktai, tarp jų kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklės; egzamino komisijos darbo reglamentas; turto arba verslo vertintojo...

Jau skaitome 2012 m. laidos Europos vertinimo standartus lietuviškai

2013 m sausio 11 d. VU Ekonomikos fakultete buvo pristatyti visuomenei ir turto vertintojų bendruomei 2012 m. arba septintosios laidos Europos vertinimo standartai lietuvių kalba. Per trumpą laiką (nuo 2012 m. liepos iki gruodžio vidurio) parengta knyga publikuojama įprastos knygos forma (200 egz.) ir elektroninės knygos formatu. Renginio metu įteikta...

Išplėstinio LTVA valdybos posėdžio (2012-01-11) informacija

2012 m. sausio 11 d. įvyko Išplėstinis LTVA valdybos posėdis. Posėdyje apsvarstyti Turto ir verslo vertinimo metodikos projekto ir kitų teisės aktų projektų rengimo klausimai. LTVA atstovai ir dalykinių komisijų vadovai aktyviai dalyvauja poįstatyminių teisės aktų projektų rengimo procese. Pasiūlymus teisės aktų projektams teikė A. Aleksienė, B. Galinienė, S. Raslanas, P. Čepulis,...

AATVI organizuoja darbo grupę, rengiami teisės aktų projektai

Audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas Finansų ministerijos pavedimu organizuoja darbo grupę naujos redakcijos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011) poįstatyminių teisės aktų projektams parengti. Numatoma parengti 12 teisės aktų projektų, iš kurių svarbiausias, žinoma, bus Turto ir verslo vertinimo metodika. Prie teisės aktų projektų rengimo pakviesta prisidėti 15...

Pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis

2009 m. balandžio 7 d. LTVA būstinėje įvyko pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis. Jame dalyvavo visi 7 valdybos nariai. Valdyba patvirtino dalykinių komisijų pirmininkus ir pavedė jiems iki 2009 m. gegužės pabaigos suformuoti personalines komisijų sudėtis. Asociacijos viceprezidentu perrinktas ilgametis LTVA valdybos narys Valdemaras Ivaško. Patvirtintas LTVA veiklos ir renginių...

Reorganizuotas IVSC laukia naujų narių

Tarptautinis vertinimo standartų komitetas (IVSC) 2007 m. buvo reorganizuotas į Tarptautinę vertinimo standartų tarybą (IVSC, International Valuation Council), išplečiant narystės organizacijoje galimybes. Dabar IVSC nariais gali būti ir turto vertintojų asociacijos, ir vertinimo paslaugų vartotojai, įmonės, bankai, kitos institucijos, agentūros, aukštosios mokyklos (akademiniai nariai). Prisegame šios organizacijos įstatus (spausti čia) – gal bus...

Lietuvos turto vertintojų pranešimai tarptautiniuose renginiuose

2007 m. rugsėjo 27-29 dienomis Hamburge (Vokietija) vyko Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) visuotinis susirinkimas. Lietuvos turto vertintojų asociacijos Nekilnojamojo turto vertinimo komisijos pirmininkas, Registrų centro direktoriaus pavaduotojas kadastrui ir turto vertinimui Arvydas Bagdonavičius šiam susirinkimui parengė ir perskaitė pranešimą apie nekilnojamojo turto masinio vertinimo patirtį Lietuvoje. 2007 m. spalio...